Najwygodniejsze konstrukcje drewniane !

CHCESZ NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ ? MASZ PYTANIA ?

Poznaj naszą firmę

Jesteśmy firmą działającą w branży mebli do siedzenia. Specjalizujemy się w produkcji drewnianych stelaży krzeseł. Chcemy być solidnym, wiarygodnym i rzetelnym dostawcą dla sieci meblarskich w kraju i za granicą.

Przyjęte cele jakościowe.

Naszym celem jest bycie partnerem w pełni otwartym na potrzeby naszych Klientów zapewniającym w szczególności:

 • Stabilność (powtarzalność) jakości każdej partii wyrobów.
 • Szybkość wdrożenia produkcji nowych modeli (wersji) wytwarzanych wyrobów.
 • Gotowość realizacji krótkich serii produkcyjnych.
 • Zgodność produkowanych wyrobów z obowiązującymi normami i przepisami.

Relacje z klientami i dostawcami oraz wewnątrz firmy pomiędzy pracownikami chcemy oprzeć na wzajemnym poszanowaniu, zaufaniu i lojalności.

Przyjętą politykę jakości realizujemy poprzez:

 • Wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych w procesie zarządzania.
 • Monitoring i nieustanne doskonalenie procesów, w tym Systemu Zarządzania Jakością.
 • Modernizację i rozwój parku maszynowego.
 • Tworzenie klimatu dobrej jakości poprzez poprawę warunków pracy, podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych, dążenie do powszechnego i świadomego zaangażowania wszystkich pracowników na rzecz zaspokojenia potrzeb Klientów.
 • Systematyczne badanie zadowolenia Klientów.
 • Dobór kwalifikowanych i wypróbowanych dostawców surowców i materiałów.
 • Współpracę z partnerami handlowymi na rzecz integracji w całym łańcuchu dostaw.

Deklaruję zaangażowanie w pracach nad utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością oraz przydzielenia niezbędnych środków dla realizacji przyjętej polityki jakości.

  Jodłownik, 15.12.2004 Właściciel firmy Krzysztof Świderski

DLACZEGO STOLMARK ?

Nasza firma specjalizuje się w produkcji krótkich serii stelaży krzeseł oraz gotwych krzeseł tapicerowanych na zamówieni naszych klientów.

Nieustannie dążymy do podnoszenia jakości naszych produktów oraz uaktualniamy wzornictwo zgodnie z panującymi trendami.

Bogate doświadczenie zdobyte podczas długoletniej działalności pozwala nam na szybkie wdrażanie do produkcji nowych modeli krzeseł. Gwarantujemy najwyższą jakość naszych wyrobów przy zachowaniu niskich cen.

KONTAKT

STOLMARK

Jodłownik 11a

58-262 Ostroszowice, woj. dolnośląskie

Tel./fax: 74 833 09 20

E-mail: biuro@stolmark.hg.pl